Informace pro obyvatele Svatého Kopečka
Cílem těchto webových stránek je informovat o veškerém dění na Svatém Kopečku. Pravidelně zveřejňovat zápisy KMČ a jejich plány, zvát občany na kulturní a sportovní akce, které pořádají místní spolky a zveřejňovat nabídky a akce místních restaurací. Zkrátka být u všeho co se tu děje a informovat vás o tom.
Aby nám žádná informace neutekla napište nám prosím v dostatečném předstihu na email: zpravy@centrumkopecka.cz základní informace o vašich plánech a případně přiložte grafickou pozvánku nebo letáček. My jej rádi rozšíříme mezi naše příznivce.