Informace pro obyvatele Svatého Kopečka

Třídím odpad doma


Svatý Kopeček se zapojil do pilotního projektu třídění odpadů “ Třídím odpad doma “ Projekt je primárně určen pro obyvatele Svatého Kopečka, žijících v rodinných domech. Tento pilotní projekt spočívá v odkládání tříděného odpadu (plast, papír) přímo u vás doma a do své nádoby. Svoz odpadů bude pravidelně odvážen 1x za 4 týdny dle předem daného harmonogramu odvozu, a to přímo od vašeho bydliště (podobně jako bio). Nádoby jsou poskytnuty zdarma. Účastníci si mají možnost vybrat, zda se chtějí zapojit do třídění plastu, papíru nebo obojího. Cílem tohoto projektu je zvýšení a zkvalitnění třídění jednotlivých surovin a později i snížení počtu svozů v dané lokalitě. Obyvatelé, kteří se zapojí do projektu, nebudou muset tak často vynášet tříděný odpad ke stanovištím s tříděným odpadem. V průběhu tohoto projektu budou samozřejmě zachovány všechny stanoviště tříděného odpadu na Svatém Kopečku.

Vyzvednutí sběrných nádob

Sběrné nádoby si možno vyzvednout osobně, a to každé úterý a čtvrtek, v pracovní době 6 – 11 hod. a 12 – 14 hod. na adrese Zamenhofova 783/34, sklad MTZ. Kontaktní osobou je paní Komárková (e-mail: komarkova@tsmo.cz, tel. 603 192 522).

Dispečink svozu odpadů TSMO

tel. 585 700 035,  odpady@tsmo.cz
svoz odpadů 2021