Informace pro obyvatele Svatého Kopečka

Třídím odpad doma

odpadSvatý Kopeček se zapojil do pilotního projektu třídění odpadů “ Třídím odpad doma “ Projekt je primárně určen pro obyvatele Svatého Kopečka, žijících v rodinných domech. Tento pilotní projekt spočívá v odkládání tříděného odpadu (plast, papír) přímo u vás doma a do své nádoby. Svoz odpadů bude pravidelně odvážen 1x za 4 týdny dle předem daného harmonogramu odvozu, a to přímo od vašeho bydliště (podobně jako bio). Nádoby jsou poskytnuty zdarma. Účastníci si mají možnost vybrat, zda se chtějí zapojit do třídění plastu, papíru nebo obojího. Cílem tohoto projektu je zvýšení a zkvalitnění třídění jednotlivých surovin a později i snížení počtu svozů v dané lokalitě. Obyvatelé, kteří se zapojí do projektu, nebudou muset tak často vynášet tříděný odpad ke stanovištím s tříděným odpadem. V průběhu tohoto projektu budou samozřejmě zachovány všechny stanoviště tříděného odpadu na Svatém Kopečku.

Vyzvednutí sběrných nádob

Sběrné nádoby si možno vyzvednout osobně, a to každé úterý a čtvrtek, v pracovní doběb 6 – 11 hod. a 12 – 14 hod. na adrese Zamenhofova 783/34, sklad MTZ. Kontaktní osobou je paní Komárková (e-mail: komarkova@tsmo.cz, tel. 603 192 522).

Dispečink svozu odpadů TSMO

tel. 585 700 035,  odpady@tsmo.cz

Termíny svozu z 240l nádob na papír a plasty 2018 Svatý Kopeček

PAPIR

PLAST

1.svoz 3.1.2018 Lichá středa 1.svoz 16.1.2018 Liché úterý
2.svoz 30.1.2018 Liché úterý 2.svoz 13.2.2018 Liché úterý
3.svoz 27.2.2018 Liché úterý 3.svoz 13.3.2018 Liché úterý
4.svoz 27.3.2018 Liché úterý 4.svoz 10.4.2018 Liché úterý
5.svoz 24.4.2018 Liché úterý 5.svoz 8.5.2018 Liché úterý
6.svoz 22.5.2018 Liché úterý 6.svoz 5.6.2018 Liché úterý
7.svoz 19.6.2018 Liché úterý 7.svoz 3.7.2018 Liché úterý
8.svoz 17.7.2018 Liché úterý 8.svoz 31.7.2018 Liché úterý
9.svoz 14.8.2018 Liché úterý 9.svoz 28.8.2018 Liché úterý
10.svoz 11.9.2018 Liché úterý 10.svoz 25.9.2018 Liché úterý
11.svoz 9.10.2018 Liché úterý 11.svoz 23.10.2018 Liché úterý
12.svoz 6.11.2018 Liché úterý 12.svoz 20.11.2018 Liché úterý
13.svoz 4.12.2018 Liché úterý 13.svoz 18.12.2018 Liché úterý