Informace pro obyvatele Svatého Kopečka

Třídím odpad doma

odpadSvatý Kopeček se zapojil do pilotního projektu třídění odpadů “ Třídím odpad doma “ Projekt je primárně určen pro obyvatele Svatého Kopečka, žijících v rodinných domech. Tento pilotní projekt spočívá v odkládání tříděného odpadu (plast, papír) přímo u vás doma a do své nádoby. Svoz odpadů bude pravidelně odvážen 1x za 4 týdny dle předem daného harmonogramu odvozu, a to přímo od vašeho bydliště (podobně jako bio). Nádoby jsou poskytnuty zdarma. Účastníci si mají možnost vybrat, zda se chtějí zapojit do třídění plastu, papíru nebo obojího. Cílem tohoto projektu je zvýšení a zkvalitnění třídění jednotlivých surovin a později i snížení počtu svozů v dané lokalitě. Obyvatelé, kteří se zapojí do projektu, nebudou muset tak často vynášet tříděný odpad ke stanovištím s tříděným odpadem. V průběhu tohoto projektu budou samozřejmě zachovány všechny stanoviště tříděného odpadu na Svatém Kopečku.

Vyzvednutí sběrných nádob

Sběrné nádoby si možno vyzvednout osobně, a to každé úterý a čtvrtek, v pracovní doběb 6 – 11 hod. a 12 – 14 hod. na adrese Zamenhofova 783/34, sklad MTZ. Kontaktní osobou je paní Komárková (e-mail: komarkova@tsmo.cz, tel. 603 192 522).

Dispečink svozu odpadů TSMO

tel. 585 700 035,  odpady@tsmo.cz

Termíny svozu z 240l nádob na papír a plasty 2016 Svatý Kopeček

 

PLAST

PAPÍR

1. svoz 17.1.2017 liché úterý 1. svoz 3.1.2017 liché úterý
2. svoz 14.2.2017 liché úterý 2. svoz 31.1.2017 liché úterý
3. svoz 14.3.2017 liché úterý 3. svoz 28.2.2017 liché úterý
4. svoz 11.4.2017 liché úterý 4. svoz 28.3.2017 liché úterý
5. svoz 9.5.2017 liché úterý 5. svoz 25.4.2017 liché úterý
6. svoz 6.6.2017 liché úterý 6. svoz 23.5.2017 liché úterý
7. svoz 4.7.2017 liché úterý 7. svoz 20.6.2017 liché úterý
8. svoz 1.8.2017 liché úterý 8. svoz 18.7.2017 liché úterý
9. svoz 29.8.2017 liché úterý 9. svoz 15.8.2017 liché úterý
10. svoz 26.9.2017 liché úterý 10. svoz 12.9.2017 liché úterý
11. svoz 24.10.2017 liché úterý 11. svoz 10.10.2017 liché úterý
12. svoz 21.11.2017 liché úterý 12. svoz 7.11.2017 liché úterý
13. svoz 19.12.2017 liché úterý 13. svoz 5.12.2017 liché úterý